Servei d’assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i executiu, redacció del estudi de seguretat i salut, posterior direcció d’obra, aprovació i seguiment del pla de seguretat i salut i legalitzacions per la adequació integral de la reforma de la unitat de diàlisi a la planta baixa del Hospital Moisès Broggi, del Consorci Sanitari Integral. Barcelona.