Servei d’assistència tècnica per a la redacció del «Projecte executiu, direcció d’obra i direcció d’execució per a la rehabilitació de l’edifici Molí de l’Hospitalet de Llobregat»