Servei d’assistència tècnica per a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès per a la redacció del pla d’acció per a la millora de l’eficiència energètica en el parc d’edificis d’Euskadi. Barcelona.