servei de consultoria de rehabilitació energètica de diversos equipaments del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. En aquest sentit, s’estableixen els lots següents: Lot 1: Servei de consultoria de rehabilitació energètica del conjunt d’equipaments del Centre d’Informació del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola Lot 2: Servei de consultoria de rehabilitació energètica del conjunt d’equipaments de Can Balasc Lot 3: Servei de consultoria de rehabilitació energètica del conjunt d’equipaments de Can Coll. Barcelona..