Servei de direcció d’obres, coordinació de seguretat i salut i gestió ambiental per a les obres de reurbanització del carrer Abat Marcet. Sant Cugat del Vallès (Barcelona).