Servei de direcció de les obres relatives al projecte executiu – definitiu de rehabilitació de la part històrica del Parc del Guinardó, al barri del Guinardó, al districte d’Hhorta-Guinardó, a Barcelona.