Servei de direcció de les obres relatives al projecte executiu per a l’arranjament de 20 àrees de jocs infantils situades a diversos àmbits de la ciutat de Barcelona.