Servei de Direcció d’Obra i Coordinació de Seguretat i Salut amb Definició Tècnica del contracte d’obres per les reparacions importants de les infraestructures urbanes del municipi d’Esplugues de Llobregat