Servei de Direcció executiva i coordinació de seguretat i salut d’una nova àrea de rehabilitació Edifici La República. Girona.