Servei de DIRECCIÓ FACULTATIVA COMPLETA (D.O. Direcció d’Obra, D.E.O. Direcció de l’Execució de l’Obra i C.S.S. Coordinació de Seguretat i Salut en fase de execució d’obra) de l’execució de les obres de recuperació, consolidació i restauració de les façanes nord, est i oest de la Torre del Pretori descrites als següents projectes: – «Projecte Bàsic i Executiu de recuperació, consolidació i restauració de les façanes nord i oest de la Torre del Pretorio de Tarragona. Carrer de l’Enrajolat i carrer de Sant Hermenegild. Tarragona». – «Projecte Bàsic i Executiu de recuperació, consolidació i restauració de la façana Est (plaça del Rei) del Pretori de Tarragona.