Servei de Direcció Facultativa, coordinació de seguretat i salut i assistència tècnica de les obres d’ampliació i reforma de l’àrea de ressonància magnètica de l’Hospital Sta.Caterina (IAS). Girona.