Servei de direcció facultativa, coordinació de seguretat i salut i vigilància ambiental varies obres a Vilafranca del Penedès (Barcelona).