Servei de direcció facultativa del LOT 1 i LOT 2 de les obres de rehabilitació de la Tèxtil Rase de Cardedeu per a usos culturals (Fase 3) amb emplaçament c/ Llinars, 61-Cardedeu (Barcelona).