Servei de direcció facultativa, d’execució d’obra i coordinació de seguretat i salut de les obres per a la reforma integral de la unitat d’hospitalització TPH-ICO Girona, a la planta 8ena de l’Hospital Josep Trueta de Girona.