Servei de direcció facultativa, d’execució d’obra i coordinació de seguretat i salut de les obres per a l’adequació de la primera planta destinada a Hospital de dia (Fase 1) de l’Institut Català d’Oncologia a l’Hospital Duran i Reynals de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).