Servei de direcció facultativa, d’execució d’obra i coordinació de seguretat i salut per les obres de remodelació d’espais (fase 3) de la unitat de braquiteràpia de l’Institut Català d’Oncologia a l’Hospital Duran i Reynals de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).