Servei de direcció facultativa (direcció d’obra, direcció d’execució d’obra), així com del control de qualitat i la coordinació de seguretat i salut de l’obra contemplada en el Projecte de reurbanització de l’Avinguda del Centre. Santa Margarida i els Monjos (Barcelona).