Servei de direcció facultativa, executiva i la coordinació de seguretat i salut de la reforma del Biobanc de la Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge