Servei de direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut de les obres de construcció del Centre de Primer Cicle d’Educació Infantil, amb la prèvia demolició de les antigues instal·lacions municipals destinades a gimnàs i vestuaris.