Servei de direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut de les obres de l’escoleta municipal de Lloseta (Islas Baleares).