Servei de la redacció del projecte bàsic i executiu, la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut en fase d’obra de les obres de «Reforma interior i millores d’eficiència energètica de la masia de Ca n’Auleda», en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resilència – finançat per la UE-Next Generation UE