Servei de redacció de l’avantprojecte, aixecament topogràfic i redacció de projecte executiu de les obres de millora de la urbanització i clavegueram als carrers Francolí i Gonzàlez. Cerdanyola del Vallès (Barcelona).