Servei de redacció de l’estudi sobre els impactes dels itineraris dels grups de vianants amb finalitat turística i propostes d’actuació al districte de Ciutat Vella. Barcelona.