Servei de redacció de projecte bàsic i executiu, direcció d¿obra, direcció d¿execució, coordinació de seguretat i salut i control de qualitat de les obres d¿adequació interior dels establiments del nou mercat de Montserrat.