Servei de redacció de projecte bàsic i executiu, direcció d’obres, liquidació i tramitació del projecte d’urgències. Sabadell (Barcelona).