SERVEI DE REDACCIÓ DE PROJECTE EXECUTIU, DIRECCIÓ D’OBRA, DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ, COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT I CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES D’INSTAL.LACIÓ D’ESCALA MECÀNICA D’ACCÉS A LA ZONA DE RESTAURACIÓ DEL MERCAT DE BELLCAIRE DE BARCELONA.