Servei de redacció de projecte executiu, direcció d’obra, direcció d’execució i coordinació de seguretat i salut de les diferents actuacions i obres IAS. Girona.