Servei de redacció de projecte executiu, direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut de l’adequació i millora del camí d’accés al Montsacopa per la vessant oest. Olot (Girona).