Servei de redacció de projecte executiu, direcció facultativa i elaboració i coordinació del pla de seguretat i salut, per a les obres de construcció d’una cafeteria, incloent l’equipament necessari, al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, situat al carrer del Doctor Aiguader, 88 de Barcelona.