Servei de redacció de projecte executiu per la modificació de l’ascensor RX costat dret de l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta. Girona.