Servei de redacció del Pla Director del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí. Sabadell (Barcelona).