Servei de redacció del programa de control de qualitat i direcció d’execució d’obres de les promocions d’habitatge situades al carrer Reina Amàlia, 10 i el carrer Font Honrada, 39 de Barcelona promogudes per l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, dividit en 2 lots. Exp. 23/099