Servei de redacció del projecte bàsic, executiu i direcció d’obra d’adequació d’uns espais per l’ampliació de la planta baixa del CAP Dr. Jordi Nadal. Girona.