Servei de redacció del projecte bàsic, executiu i Direcció d’obra d’adequació d’uns espais a la planta primera del CAP Ripollès.