Servei de redacció del projecte bàsic i d’execució de la Unitat de Recuperació Postanestèsica/Reanimació a la planta semisoterrani de l’Hospital Infantil i de la Dona de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.