Servei de redacció del projecte bàsic i executiu de reforma del teatre Cirvianum de Torelló i dels espais adjacents i dels documents i projectes complementaris i la posterior direcció de les obres