Servei de: – Redacció del projecte bàsic i executiu. – Direcció d’obres i assumpció de les mateixes. – Servei de coordinació de Seguretat i Salut en el treball. En relació a les obres ordinàries per la «Reforma i Ampliació de Vestuaris del Patronat Municipal Hospital-Asil del S.S. «. Tarragona.