Servei de redacció del Projecte Bàsic i Executiu, Estudi de Seguretat i Salut, Programa de Control de Qualitat i posterior Direcció d’obra, Direcció d’execució d’obra, de l’ampliació d’una granja experimental de porcí al centre IRTA-Mas Bové