Servei de redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de les obres i coordinació de seguretat i salut, per a la substitució total de les cobertes del pavelló poliesportiu i de la piscina municipal. Ripoll (Girona).