Servei de redacció del projecte d’arquitectura i direcció facultativa d’obra civil de la unitat d’Hospitalització Pediàtrica a la PL 5 del’Hospital Infantil i de la Dona de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona.