Servei de redacció del projecte d’arquitectura i direcció facultativa d’obra civil de la Unitat d’Hospitalització Pediàtrica de la Planta Cinquena de l’Hospital Infantil i de la Dona de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona.