Servei de redacció del projecte d’arquitectura per a la reforma de la planta soterrani del Centre Corporatiu de l’Institut Català de la Salut. Cataluña.