Servei de redacció del projecte de detall de les obres de millora i reparació a la planta de triatge de Molins de Rei (Barcelona).