Servei de redacció del projecte executiu arquitectònic per la reforma de la unitat de cures intensives pediàtriques i la zona d’hospitalització de pediatria del passadís curt de la planta 3ab de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta.