Servei de redacció dels projectes executius, direccions d’obra, Direcció d’execució i coordinació de seguretat i salut de les tres obres: Cuina IAS; adequació Servei Esterilització i del nou espai Unitat del son IAS. Girona.