Servei de redacció d’estudi prèvia les obres de reordenació d’activitat logística i aparcament del mercat. Barcelona.