Servei de redacció d’informes de taxació per a garantia hipotecària de 19 promocions d’habitatges propietat de l’IMHAB. Exp. 23-130.