Servei de redacció d’un projecte d’activitat i un d’executiu d’obres pel compliment normatiu del CTE, en el Centre d’Atenció Sociosanitària de l’Antic Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena