Servei d’enginyeria per a la Direcció d’obra, la Coordinació de seguretat i salut i la redacció del document de l’obra executada (D.O.E.). de l’actuació “Connexió de servei de subministrament elèctric a l’estació bombament de Can Bosquerons, l’estació de bombament i dipòsit de Santa Maria de Palautordera»