Servei direcció obres de construcció nau destinada a magatzem parcel·la 172 del polígon 34 , situada al polígon 1-28-1. Manacor (Illes Balears).